Microchipping på mennesker kommer(1) : FORSØK PÅ MENNESKER ALLEREDE GJORT

HER
FARE: Du vil Miste ALL frihet .Spionasje vil få en annen mening.Persons-forfølgelse vil være en stor realitet.

I dag Må Hunder og katter ha et Microship
dette gjøres for og teste systemet
før det brukes på mennesker:

I 1997 ble “Den digital Engelen” (Digital angel)
implantert på mennesker i USA
den kan sende og mota signaler
ved og bruke GPS .
som er samme teknologien som brukes i biler idag.

Den digitale Engelen
har nu demostrert at den kan OVERVÅKE
en persons kroppsfunksjoner
som temperatur og puls.
og så sende Live-data til en kontrollstasjon.

Så snart du tar chippet
er du VIRTUELT KONTROLERT av kontrolløren.

I noen fengsel i Usa
har fanger nu Chip implantert på hånden eller pannen
og når de blir voldelige
trykker vaktene bare på en fjernstyrt knapp
og Chippet sender impulser til hjernen
og LAMMER fangen

FARLIG: Dette er utrolig fare
vis dette kan gjøres med en fange
hva så med enkeltpersoner som har et slik chip

Microchipping av befolkningen
er i et nøtteskall at et fåtall kontrolerer mange.
Store samfunn vil bli kontrolert med TVANG.

Folk som chippes vil bli Slaver.

David Icke har advart folk
om Microchippet de siste 15 årene
men lite har blitt gjort for og stoppe utviklingen.

NÅ er tiden kommet for og få våre politikere
og forstå at de må snu i planene.

Hverken vi , våre barn eller barnebarn
vil bli kontrolert av en elite som
implanterer Mikrochip.
Vi må Snakke ut NÅ.

si NEI til Mikrochipping av Mennesker
dette burde egentlig sendes ut til
så mange aviser, politikere og ledere som mulig.
Alle som ser vi blir ledet i feil rettning.

(Bildet viser at gjester blir microchippet på en nattklubb,inntil videre skjer dette tilbudet hos noen få nattklubber i Europa)

kilde:Big Brother Gets Under Your Skin

“This is what they want you to, implant in your body… Are you gonna let them do it ":http://www.youtube.com/watch?v=hu_o_tvL9sQ

Bibelen sier det samme om 666-Merket(sier ikke dette for og være religøs, er tatt med kun som referans):Det kommer en dag, hvor ingen skal få kjøpe og selge uten dette “merket”. Den som tar merket underlegger seg helt og fullstendig denne verdens herskere, og med det har de oppgitt sin tro på noen gudommelig makt utover den verdslige. Alle har resignert, og overlatt den fullstendige kontroll over seg selv og sitt liv, til sine beherskere. De har kjøpt seg sikkerhet fra krig og uro, sykdommer m.v., til prisen for frihet.

Se filmen “V for Vendetta“, hvordan dette blir. Joh åp: 13: 11-18 sitat: “Det sørger for at alle – små og store, rike og fattige, frie menn og treller – får et merke på sin høyre hånd eller på pannen.” "ingen kan kjøpe eller selge uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet. " “Her trengs det visdom. Den som har forstand, han får regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall, og tallet for det er 666.” I filmen “V for Vendetta” har noen mennesker laget krig og uro i England. I tillegg har de satt ut et dødelig virus som dreper millioner. De tilbyr folket, som er trett og lei av kriger og sykdommer, å redde dem. Kommer opp med sin ferdiglagede anti-virus (de laget selv både virus og anti-virus), og folket i sin takknemlighet gir dem all makt. Slik kom/kommer

Den Nye Verdensorden til virkelighet. De som fremdeles nekter å tro på denne verdslige undertrykkende makt, og dens sataniske system, og nekter å ta dette “merket”/chipen, vil bli forfulgt og trakassert. Mange vil dø fordi de ikke kan eller vil ta dette merket, fordi det strider imot deres overbevisninger/tro. Det vil bli et nytt holocaust. Denne virkeligheten er veldig nær. Er mindre lys fremtid venter forut, for alle og enhver, med eller uten merket.

“Is Visa 666? ":http://www.youtube.com/watch?v=wAueZYQk7zg

VI" is the number 6 in the Roman numerals, “S” is the Stigma in the Greek culture whose value is 6, and lastly the “A” in the Babylonian culture is 6 … i.e, VISA = 666!Slutt å bruk VISA.VÆR 1 FRI MENNESKE FIGHT NOW.IKKE BLI ROBOT….

Micro chip can be the next for you.VISA = 666

The Mark of the Beast og RFID MICRO -CHIPPING

I denne fortellingen her om pengenes historie og om hvilken rettning vi beveger oss mot rundt bruken av sedler, mynter og kreditt kort som betalingsmiddel ser vi at vi kan nærme oss et mynt og seddelfritt verden , i den vestelige verden, de i syd dør uansett.

Men det var ikke alltid trygt å gå rundt med kontanter og mynter. Sjekker ble ikke akseptert utenfor ens lokale samfunn, og derfor var det behov for et bedre system. Atter engang hadde Fabian svaret. Hans organisasjon utsendte til alle et lite plastikk kort som viste personens navn, bilde og et identifikasjonsnummer.

Fabian ville at plastikk kortene skulle erstatte mynter og sedler. Når alle sedlene var trukket tilbake ville bare forretninger som brukte datasystemet hans drive butikk.
Les beynnelsen på historien her

Johannes’ åpenbaring Kapittel 13

el Neste kapittel

Dragen og de to dyrene
13Og jeg så et dyr stige opp av havet. Det hadde ti horn og sju hoder og ti kroner på hornene, og på hodene sto det navn som var en spott mot Gud. 2 Dyret jeg så, lignet en leopard, men hadde føtter som en bjørn og gap som en løve. Dragen ga det sin kraft og sin trone og stor makt. 3 Ett av dyrets hoder så ut som om det hadde fått banesår, men det dødelige såret var blitt leget.
All verden undret seg over dyret og fulgte det. 4 De tilba dragen fordi den hadde gitt dyret makt, og de tilba dyret og sa: «Hvem er som dyret, og hvem kan kjempe mot det?»
5 Dyret fikk en munn som talte store og spottende ord, og det fikk makt til å holde på i 42 måneder. 6 Det åpnet munnen for å spotte Gud og begynte å håne hans navn og hans bolig og dem som bor i himmelen. 7 Det fikk også lov til å føre krig mot de hellige og vinne over dem, og det fikk makt over alle stammer og folk, tungemål og nasjoner. 8 Og alle som bor på jorden, skal tilbe dyret, hver den som fra verdens grunnvoll ble lagt, ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok hos Lammet som ble slaktet.
9 Den som har ører, hør!

10 Den som skal i fangenskap, må gå i fangenskap. Den som skal drepes med sverd, må dø for sverd.

Her gjelder det at de hellige har utholdenhet og tro.
11 Og jeg så et annet dyr stige opp av jorden. Det hadde to horn som et lam, men talte som en drage. 12 All den makt det første dyret har, bruker det andre dyret i tjeneste for det første. Det får jorden og dem som bor der, til å tilbe det første dyret – det som hadde fått banesåret sitt leget. 13 Det gjør store tegn, det lar til og med ild fra himmelen fare ned på jorden, midt for øynene på folk. 14 Det forfører dem som bor på jorden, med tegnene det får gjøre i dyrets tjeneste. Og det sier til jordens folk at de skal lage et bilde til ære for dyret – det som var såret med sverd, men livnet til igjen.
15 Det fikk makt til å blåse liv i dyrets bilde, så det kunne tale, og til å få drept alle som ikke tilba dyrets bilde. 16 Det tvinger alle – små og store, rike og fattige, frie og slaver – til å ha et merke på sin høyre hånd eller på pannen. 17 Og ingen kan kjøpe eller selge noe uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet.
18 Her gjelder det å ha visdom. La den som har forstand, regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall, og tallet er 666.
kilde bibelen

Microchipping på MENNESKER kommer(2):Visa og Sparebank 1 tester ut kontaktløs korthandel.
HER

Microchipping på MENNESKER kommer(3):Kan du tenke deg et liv uten pinkoder og passord? I nær fremtid kan pekefingeren din være ditt viktigste passord.
Les HER

ET KONTANTFRITT NORGE INNEN 10 ÅR HER

Microchip Implants for Humans as Unique
Identifiers: a Case Study on VeriChip
K. Michael HER

Nei til et kontantfritt samfunn | Facebook HER

Mer om kontantfritt – Finansforbundet HER

Kan gå mot kontantfritt Norge HER

Vil fjerne mynter og sedler med «straffegebyr» HER

Nordlys : Ønsker vi et kontantfritt Norge? HER

Ønsket et kontantfritt Norge – Klipp – NRK.no HER

Hjernekontroll eksperimenter på Gaustad sykehus og i Norge :“Kappløpet om hjernen” Del 1

De som var involvert var bla. overlege Carl Wilhelm Sem-Jacobsen, som var aktiv i USA`s romfartsprogram. Sem var en ekspert på flysikkerhet, og hadde nær tilknytning til Kongefamilien. Han arbeidet også for det som var forløperen til CIA; OSS, under 2 verdenskrig. Da Tyskerne kapitulerte fikk OSS kaptein Sem-Jacobsen ansvaret for de Russiske fangeleirene i Troms. Gerhardsen regjeringen og den amerikanske regjeringen støttet forskningslaboratoriene på Gaustad. Ford-stiftelsen sørget for at forskningen kom igang.
Målet med forskningen var å kontrollere den menneskelige vilje, forteller sjefspsykolog ved Gaustad sykehus, Per J. Isdahl. til TV 2.
Se dokumentaren HER
Les mer HER
/bulletin/show/637638_hjernekontroll-eksperimenter-paa-gaustad-sykehus-og-i-norge

Hemmeligstemplede eksperimenter – Rapport av Gina Rydland, frilansjournalist. 14.02.2011.

Rapporten er basert på samtaler med 21 personer i tidsrommet 2001 – 2009, samt bøker, rapporter og nedgradert materiale. Deres introspektive beskrivelser henviser til opplevelser fra begynnelsen av 1970 til 2009. Personene som har vært med i samtalene mener seg utsatt for hemmeligstemplede elektromagnetiske eksperimenter med hjernen. Målindividene (MI) rapporterer at eksperimentene utelukkende utføres via kommunikasjon mellom satellitt og hjerne og uten bruk av chip implantater eller nanoteknologi. Personene har opphav i Norge, Sverige og USA.

I denne rapporten inkluderes eksempelvis ikke metodebruk i forbindelse med hemmelighold, rekruttering av personale og nøkkelpersoner eller hvordan hemmeligstemplede eksperimenter finansieres. Den tar heller ikke for seg problemstillingene rundt personvern. Rapporten er utelukkende konsentrert om målindividenes subjektive beskrivelser, rettigheter samt personlige implikasjoner.

Rapporten er overlevert følgende organer, 16.02.2011: Helse og Omsorgsdepartementet (HOD), Forsvarsdepartementet (FD), Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS), Forskningsetiske Komiteer, Amnesty International Norway.

Rapporten kan bli utvidet dersom ytterligere materiale foreligger.

Les den HER

Hjemmesiden deres ligger HER

Vist 1357 ganger. Følges av 1 person.
Annonse