Forum: Åpent forum

Kjærlighet fra Universet

Hei.
Jeg fant denne siden i dag. Ikke tilfeldig. Det var sikkert meningen at jeg skulle finne den gjennom en nyhet jeg leste på nettet i dag. I alle fall er jeg her nå.
Vinteren 2006 fikk jeg en beskjed “der ute fra” om å skrive en bok om kjærlighet, Ubetinget Kjærlighet.
Jeg har lyst å dele med dere ett kapittel av denne boken, og det handler om den situasjonen verden er inne i her og nå. Lykke til med lesingen.
Kl 2344
7.juni 2006

Får ikke sove, akkurat som i går kveld, for det at jeg føler at Gud vil meddele oss noe viktig. Jeg setter på kaffe og venter med pennen i hånd på at Gud igjen skal snakke til oss. En uvanlig klar og vakker kveld med måneskinn. Guds Lys til oss mennesker i Mørket.

Som Gud i Universet sier jeg dette:

Det er nye mørke på Jorden, selv på de aller lyseste dager. I deres hjerter lar dere ikke Lyset og Kjærligheten slippe til. I alle ulykker og alle kriger, i all fattigdom og sult er det mørke. Dere har i deres egen store rikdom, og i deres frie vilje, skapt dette i deres egne liv.
Jeg sier at det er ikke synd å ha mye rikdom. Det er ikke synd å ha mye mat. Og det er ikke synd å ha store hus med mange rom. For det er nok av alle ting til alle. Feilen med dere mine barn, som jeg elsker fra mitt Kosmiske hjerte, er at dere, i deres ego, vil ha alt for dere selv uten å dele med andre. I deres ego sier dere at dette har dere jobbet så hardt for å få tak i at dere fortjener alt alene. Dette er på et punkt riktig, men de som intet har jobber også like hardt som dere for å få del i Jordens rikdommer. Vist dere i deres hjerter ville åpne opp for den Universelle Kjærligheten, så ville dere lettere få øye på den skjeve fordelingen av godene og rikdommen på Jorden. Husk at det er nok av alt til alle. Penger, mat, klær, hus og alt som alle trenger.
I den kjærligheten dere alle bærer i deres hjerter, vil dere i Den Nye Tid jeg bringer dere, lettere se dette. Se dette med likeverdig fordeling. Jeg gjentar det nok en gang i denne boken, og i alle andre lignende skrifter, at feilen ligger i deres vilje til fordeling. I deres egen fornuft kan dere se dette, men i mangel på å gi slipp i deres ego, lukker dere igjen for synet av dette. Det er nok av alt til alle, slik at alle kan leve i overflod, og hver dag spise seg mette. Det er i viljen til dere vanlige, Gud vite hvem som er uvanlige, og hos de styrende ledere, viljen til dette enda ikke er til stede. Dette for at dere enda ikke klarer å gi slipp i deres ego.
Jeg gjentar igjen. Hvis alle rike nasjoner i hele verden ville gi 10 % av sine skatter til fordeling til alle fattige på Jorden, ville dere kunne avskaffe fattigdommen i morgen. Hvis alle penger som brukes hver dag til flere, og farligere våpen, til lemlesting og drap, til ulykkelighet og tap, ble brukt til gjenoppbygging og til å trygge de underkuete, ville alle leve i trygghet og velferd. I alle sivilisasjoner som er høyt utviklet, og som er kommet lengre i den kollektive utvikling, vet alt dette. I høyt utviklede samfunn i Universet, vet alle ut i fra kjærligheten i sine hjerter at dette er den eneste veien å gå for å skape fred og forsoning nasjoner i mellom. I høyt utviklede samfunn i Universet, jobber alle i samme retning av den Ubetingede Kjærligheten som er i meg som Gud, og som er i Kosmos, i Universet, og i alle levende skapninger. Alt er ETT. Alt er skapt av meg ut i fra dette ENE. Ubetinget Kjærlighet til Alt og Alle Ting. Jeg vil som Gud, repetere dette gjennom hele denne boken, for at dere selv skal kunne føle dette i deres egne hjerter. Det finnes ingen annen vei. Det finnes bare denne ene veien til fred og forsoning på Jorden. Det finnes bare en vei til å avskaffe krig, sult og nød. I Ubetinget Kjærlighet. I den Ubetingede Kjærligheten jeg som Gud elsker Alle Ting ut i fra. I den Ubetingede Kjærligheten jeg som Gud har gitt dere til alle tider, og i tiden før tiden, er alle svar på all deres lidelse gjemt i deres egne hjerter. Men dere skal heller ikke hjelpe mennesker til døde. Med dette mener jeg at samtidig med at dere sender penger, må dere også gi hjelp til selvhjelp i form av lærdom og viten, slik at alle kan lære å klare sine egne liv. Gi lærdom og rentefrie lån slik att alle får sjansen til å bygge sin egen velferd. Og hør dette!!! Når de klarer å greie seg selv, skal dere forlate dette landet dere har hjulpet, og la de selv få beholde sine rikdommer i eget land. Dette har til alle tider vært den store feilen dere har gjort i den troen at det ikke har vært nok av alt til alle. Dette er den store feilen dere har be-gått. Å tro at det ikke er nok av alt til alle.
Men jeg sier igjen og igjen, så husk dette. Det er nok til alle av alle ting. For alle ting har det vært nok av hele tiden, slik det er nå. Her og Nå. For alt er Her og Nå. Da dere har gjort dette, er dere mine elskede venner på Jorden, på god vei til å gjenfinne det Paradiset jeg engang ga dere i kjærlighet til dere.
Lykken for dere mennesker er ikke i deres snevre ego. Ikke i deres overfylte bank-kontoer, i deres breddfulle mat-lagre, så breddfulle at dere må kaste mat som andre kunne spise seg mette av. Nei, alle løsninger på alle problemer er i deres egne hjerter. I deres Ubetingede Kjærlighet og vilje til omsorg og medmenneskelighet for alt og alle. Åpne opp for at Lyset skal slippe inn i dere selv. Spør dere selv hva dere kan gjøre for andre, og forlang aldri at noen skal gjøre noe for dere. Mesteparten av den såkalte kjærligheten dere påstår dere gir hverandre, er gitt i påvente av at dere hele tiden skal få noe tilbake. Slutt og ha forventninger, og deres forventninger blir tilfredsstilt. Tro meg. Om ikke i materielle ting, som dere hele tiden bedømmer deres velstand ut i fra, så får dere det tilbake i gjensidig, og Ubetinget Kjærlighet. Tro meg på dette. Jeg vet. Gi, og dere skal få. Vist alle har alt av det de hver dag trenger for å overleve, er det heller ingen krav eller behov som trenger tilfredsstillelse.
Det er bare en vei å gå for dere, mine elskede menneskebarn. I kjærligheten og omsorgen for andre, ligger også svarene om fred og forsoning.
Alt var fra min side skapt i perfekt harmoni i Alt og Alle Ting fra tiden før tiden. Men jeg sier dere at i deres villfarelse og tro om at dere kunne være meg overlegen, har dere feilbedømt min vurderingsevne for det perfekte. Så har dere, i deres frie vilje, fått lov til å prøve å være meg overlegen, og dere ser selv hvor dette er på vei til å føre dere. Ut i selvdestruksjon og fortvilelse. Så ber dere meg om hjelp til å rette opp igjen alt. Men jeg sier at dere skal be dere selv om hjelp, for dere har all viten i dere selv om alle ting, i deres egne hjerter er denne visdom lagret. Tro meg, jeg vet. For dere er av meg, slik jeg er av dere. Dere har all visdom jeg har. Vi er alle ETT. Så bruk den Ubetingede Kjærligheten dere har i deres hjerter, og dere vil se de riktige løsninger i alle livets sammenhenger.
Jeg leder der inn i Den Nye Tid. Jeg bringer dere inn i Den Nye Dimensjon. Jeg sender dere budbringer med de riktige verktøy. Som Gud i Universet, og som Gud i dere, vil jeg lede dere i deres oppvåkning i Den Nye Tid. Slik kan dere se i dere selv hvilken vei dere skal gå.
Dere vil i den Nye Tid bli løftet inn i Den Nye Dimensjon og få et annet syn på livet og den Kosmiske Lov. Jeg som Gud i Universet, og som Gud i dere, sier nok en gang at jeg ikke lar Jorden forgå. Denne Planeten er i min plan, en viktig brikke i samspillet i Universet. Dere har, av meg som Gud, fått denne Planeten i gave som et bevis på min høyeste manifestasjon på mitt eget høyeste selv. Og dere har fått forvalte den i den frie vilje jeg ga dere for å gi dere den erfaringen dere alle trenger for å utvikles på veien mot høyere utviklede individer. Dette er min viten om evolusjonen i Universet. Dere er mine barn som enda går i barnehagen, og som jeg hver dag gir nye verktøy til å utvikles i den retningen jeg vet er riktig for dere.
I Ubetinget Kjærlighet har der selv fått styre og forvalte denne Planeten i alle årtusener i deres egen selvutvikling, og jeg har i alle tider sendt dere høyt utviklede læremestere som viste den store sammenhengen i Guds vilje og mening med Universet og med Jorden. Derfor må jeg som Gud i Universet, som Gud i dere og i Alle Ting, løfte dere inn i Den Nye Tid og inn i Den Nye Dimensjon for at dere skal se og forstå den viten dere alle bærer i dere.
I deres innerste vesen vil dere alle leve i fred, motta kjærlighet, gi kjærlighet, spise dere mette og vite at andre også er mette. Bo trygt i deres hjem uten redsel for plyndring, og å reise fritt rundt på denne Planeten uten grenser og stengsler.

Nok en gang sier jeg til dere mine elskede venner på Jorden: Vær i deres vesen den høyeste manifestasjon på det dere selv, i dere selv, ønsker å være. Vær mot andre, det dere vil at andre skal være mot dere. Åpne deres hjerter for å gi Ubetinget Kjærlighet. Forlang aldri noe til gjengjeld, for i Ubetinget Kjærlighet er det ingen krav. Bare frihet. Friheten dere alle har blitt gitt av meg til alle tider til å utvikles til Kjærlighetens budbringere og bærere av Lyset i deres hjerter.
Jeg straffer dere aldri for de feil dere selv tror dere har gjort, men bare gir dere hele tiden nye verktøy, til å se i dere selv, hvilken vei dere går. For som jeg er i dere og i alle ting, er dere i meg og i alle ting. Intet er sammen, og intet er atskilt. Vi er alle Ett og samtidig hver for oss. Vi er alle i samme sjel, og samtidig i hver våres sjeler. Vi higer alle samtidig etter frihet og samhørighet. Vi er alle sammen i Alt, og samtidig atskilte fra Alt. Som jeg er Gud i Kosmos og Universet, er jeg også Gud i dere, i blomster, trær og gress, i alle dyr og i hvert støvkorn, slik dere er i alt fordi dere er i meg. Vi Er Alle Ett.
Husk dette. Våkne opp og se den store sammenhengen. I alt jeg i tiden før tiden skapte alt ut i fra, skapes og omskapes Her og Nå hele tiden. Slik skaper og omskaper dere deres egne liv hvert sekund hele livet. Slik skapes og omskapes alt i Universet og Kosmos hele tiden. For tiden er en illusjon. Alt er relativt. Alt skapes og omskapes i seg selv Her og Nå. Alt som har vært, som er, og som noen gang kommer til å være, skapes og omskapes Her og Nå i seg selv. Slik dere tenker livet om morgenen, vet dere at livet ikke er om kvelden. Slik er alle ting i Universet. Alt som var, er, og alt som er, var. Der det i går var tørke, renner det i dag vann, og der det i går var oversvømmelse, er det i dag tørke. Alt er i forandring hele tiden. Alt omskapes i seg selv hele tiden. Slik skapes og omskapes Ubetinget Kjærlighet i sin egen Kjærlighet. Slik blodet strømmer rundt i deres årer, er det aldri det samme blodet, fordi det hele tiden omskapes i seg selv og bærer ny energi i sine celler. Slik er hele Universet og Kosmos. Tanken dere hadde i går, er i dag omskapt til en annen tanke om de samme ting som hele tiden er i forandring. Husk dette. Vit dette. Forstå dette. Dere har all viten i dere om alle tings store sammenheng. Alt er Her og Nå, samtidig med at alle ting skjer hver for seg. Som alt er sammen, er alt atskilt. Dere vet. Dere vil huske og dere vil forstå i Den Nye Tid. Den Nye Tids sammenheng, som alltid har vært, og som stadig er Den Nye Tid. Her og Nå. Alltid Her og Nå.

Jeg elsker dere mine kjære menneskebarn. I min Ubetingede Kjærlighet til dere og alt i Alle ting. Takk til dere for at dere hører. Dere er elsket. Dere er i min store manifestasjon, som dere er i deres høyeste manifestasjon av dere selv. Vær dette. Vær lys og ikke forbann mørket. Takk til dere.

Reservekapitalsystemet DEL 1

En viktig lettleselig artikkel om hvordan dagens globale pengesystem fungerer, på norsk! :)

RESERVEKAPITALSYSTEMET ØKONOMI
… kommer fra ordet Oikos – som betyr hus, husholdning og jorden vår,
og fra ordet Nomos – som betyr ledelse eller forvaltning.
Økonomi defineres i lærebøkene som læren om;æ

«Å utnytte de tilgjengelige ressurser på best mulig måte
for å tilfredsstille menneskelige behov»

Økonomi er læren om produksjon og fordeling av knappe ressurser slik at de menneskelige behov tilfredsstilles på en best mulig måte. Til tross for at økonomi per definisjon ikke handler om penger, så erfarer man daglig at det i økonomien nettopp er penger det handler om. Penger har i seg selv ingen nytteverdi men fungerer som byttemiddel, enten som et allment akseptert og historisk byttemiddel som sølv og gull, eller som et lovbestemt gyldig byttemiddel definert av et lands myndigheter slik vi hovedsaklig kjenner til pengebegrepet i dag – som ulike valutaer. Økonomien er delt i to; finansøkonomi og realøkonomi. Finansøkonomien dreier seg om penger, aksjer, derivater, gjeldsbrev, obligasjoner etc., som i neste omgang benyttes til å skaffe seg kontroll over varer, ressurser, tjenester etc. fra den “ekte” økonomien, den såkalte realøkonomien.

Den globale finansøkonomien (pengene) kontrolleres av de store private verdensomspennende bankene som, via sine multinasjonale stråselskaper innen alle markedssegment i realøkonomien, benyttes til å kjøpe opp selskaper for på den måten å øke sin markedsmakt og sin kontroll over verdens realverdier og ressurser. Finansmarkedet er på ingen måte et fritt market og manipuleres nå mer og mer åpenlyst etter hvert som finanskrisen skrider frem.

Med de regulerende myndigheters velsignelse legges forholdene til rette for videre manipulasjonen i et desperat forsøk på å forhindre at det feilslåtte, kyniske og fiktive gjeldsbaserte sentralbankstyrte pengesystemet bryter fullstendig sammen. Verdens maktelite (bankierene) hadde ved innføringen av det private sentralbanksystemet i 1913 (fullbyrdet i 1971) aldri noen intensjon om “å utnytte de tilgjengelige ressurser på best mulig måte for å tilfredsstille menneskelige behov”, men snarere å benytte sin manipulative kontroll over finansøkonomien (samfunnets pengemengde) til å utarme nasjoner og befolkning ved stadig å øke sin kontroll og sitt eierskap over verdens ressurser/realverdier. Globaliseringen handler i all sin enkelhet om å overføre stadig mer av verdens realverdier i hendene til en liten bankelite som ønsker totalt verdensherredømme – redskapet de har til rådighet er retten til å skape penger via det private globale gjeldsbaserte sentralbankstyrte pengesystemet og deretter å benytte den makten dette gir til å utvide sin kontroll over verdens realøkonomi.

“Let me issue and control a nation’s money and I care not who writes the laws.”
Mayer Amschel Rothschild, 1790

Les mer…

This is the best of the whole story of UFO investigation that we have today.FULL MOVIE.1

Dette er den beste filmen som omhandler UFOFENOMENET pr. i dag. Det er en alt i ett film, UFO profeti og teknologi. Videoene som vises her er noen av de aller beste som har nådd offentligheten. Flere Amerikanske forskere samt militære står frem under ed og forteller om topp hemmelige UFO – prosjekter mellom USA og utenomjordiske raser.

Få også med deg serien – ""“Ancient Aliens:”:":http:// thatruth.origo.no/-/bulletin/show/746952_ancient-aliens-the-evidence-season-1-episode-1-5
TV-kanalen History sendte i april-mai 2010 dokumentar­­­serien Ancient Aliens, Sesong 1. Sesong 1 består av fem episoder á 90 minutter. Kvaliteten er generelt høy, og det er oppsiktsvekkende at en Establishment TV-kanal sender en slik positiv vinklet dokumentar­serie. Velkommen til 7,5 timer introduksjon til ET/V-emnet *(”De utenom­jordiske og oss”)! *

Ancient Aliens: The Evidence (Season 1: Episode 1/5)

TV-kanalen History sendte i april-mai 2010 dokumentar­­­serien Ancient Aliens, Sesong 1. Sesong 1 består av fem episoder á 90 minutter. Kvaliteten er generelt høy, og det er oppsiktsvekkende at en Establishment TV-kanal sender en slik positiv vinklet dokumentar­serie. Velkommen til 7,5 timer introduksjon til ET/V-emnet *(”De utenom­jordiske og oss”)! *

Sesong 1 av ”Ancient Aliens” byr på 7,5 timer underholdende og lærerik undervisning.

I serien blir hele stjernegalleriet av berømte forskerforfattere innen ET/V-emnet intervjuet: Erich von Daniken, Giorgio A. Tsoukalos, David Childress, Buzz Aldrin, Robert Bauval, Graham Hancock, Bill Birnes, Chris Dunn, Dr. Steven Greer, George Noory, Linda Moulton-Howe, Peter Fiebag, Dr. Algund Eenboom, Philip Coppens, Dr. Uwe Apel, Rodney Dale.

Det svært positive og overraskende med denne serien er at perspektivet til de nevnte forsker­forfatterne er enerådende. Vi blir altså spart for latterliggjøringen fra det globale Skepsis-nettverket. Skepsis-nettverket har som direktiv å fremme et anti-konspirativt og naturalistisk verdensbilde, hvilket dermed ikke kan tillate ET/V-fenomener.

Skrevet av Rolf Kenneth Myhre
Kilde og les mer her

Preparing for Euro Breakup - conference with MEPs Farage, Bloom and Professors W. Hankel, P. Bagus(Europa er konkurs & EU legges ned)Festen er slutt Stå opp NÅ eller GO 2 sleep NOW

GHANDI ble gang spurt av en journalist:“Hva synes du om vestens sivilisasjon?” – “.Det hadde vært en gode ide.”

DEN ENDELIGE LØSNING” – “alle problemers opphør” – pengesystemets avskaffelse Det fins løsninger

Hvor stort problem er egentlig gjelden til USA? Hvem eier pengene i USA Hvem er sentralbanken i USA og hvem eier den?Les den flotte artikkelen som tar for seg hvordan økonomien blir manipulert i negativ rettning samt hvem som kontrollerer pengesystemet.HER

Hvor stort problem er egentlig gjelden til USA? *Hvem eier pengene i USA* *Hvem er sentralbanken i USA og hvem eier den*?

CNN har laget en fin oversikt over hvilke land som har mest gjeld i verden, og hvem USA skylder penger.Det er fins ingen Afrikanske land på listen eller syd – Amerikanske land. men du finner land som liker å liker å kalle seg for industrialiserte land og demokratiske.Dette er land som har beriket seg tidligere på menneskehandel og kolonisering.

Når bankene, bedriftene og husholdningene tas med i beregningen, er ikke Hellas lenger landet med mest gjeld i Europa.
I Hellas er verken selskapene, husholdningene eller bankene spesielt forgjeldet. Imidlertid har de samme gruppene svært begrensede kapitalreserver, ifølge Manager Magazin.

Dermed er det vanskelig å se for seg at Hellas kan bli hjulpet ut av krisen av en kredittdrevet vekst i privat sektor.

Disse landene har mest gjeld:

1. Irland (1166 prosent av BNP) 2. Storbritannia (847 prosent av BNP) 3. Japan (641 prosent av BNP) 4. Spania (457 prosent av BNP) 5. Frankrike (449 prosent av BNP) 6. Belgia (435 prosent av BNP) 7. Portugal (422 prosent av BNP) 8. Italia (377 prosent av BNP) 9. USA (376 prosent av BNP) 10. Hellas (333 prosent av BNP)

kilde

As bad as the Greek financial crisis seems, the land of Pericles is only the second-most-indebted nation in the world. The government of Japan holds top honors: Its debt equals 234% of its GDP. The reason Japan hasn’t been in financial-crisis mode is that it owes most of that money to itself. By contrast, the U.S., seventh on our list, owes $4.4 trillion to foreigners. To China alone Uncle Sam owes a cool $1.1 trillion. Of course, when measured by total debt, the U.S. has the biggest IOU: $14.3 trillion.

By Brian Dumaine / Graphic by Nicolas Rapp kilde

Hvem eier pengene i USA Hvem er sentralbanken i USA og hvem eier den?

Federal Reserve er sentralbanken i Amerikas forente stater. Wikepedia

Denne teksten er delvis lånt, kilde ligger nederst.

De aller fleste regner med at statsbanker er eid av den staten som de tilhører, men de aller aller fleste stentralbankene er kontrolert av privateide banker, som igjen eies av noen av de aller rikeste personene i verden..

Jeg vil legge frem tilgjengelig informasjon i flere deler og vise fakta rundt sentralbankene og deres bakmen. Alt som skrive har bakgrunn i troverdige kilder.

Federal Reserve er en privateid bank, selv om de prøver å gjøre intrykk av å være en del av den føderale stat.

Følgende kan leses på fedral reserve hjemmesider:

The Federal Reserve System is not “owned” by anyone and is not a private, profit-making institution. Instead, it is an independent entity within the government, having both public purposes and private aspects.
KILDE THE FED

Sitatet ca halveis ned på denne offisielle Federal Reserve siden.

legg merke til at det står “owned” i hermetein, og at det står The Federal Reserve System is not “owned” by anyone and is not a private, profit-making institution……-alt I en setning.
Leser du alt samenhengende kan påstanden være sann(om man legger godviljen til)

Men en vanlig leser vil jo anta at siden det står “is not a private”…-så skal det bety at den ikke er privat, men det smarte med det som de skriver er at det står “is not a private, profit-making institution”

altså: er ikke en privat profitt produserende instutisjon, men privat er den.
Det er også sant at det ikke er en instutisjon som produserer profitt til eierene, men det er makt(mulighet til å styre pengemengden) og ikke profitt av selve aksjene som er målet for eierene av fed.

Amerikansk rett måtte avgjøre om Federal Reserve var privat etter at banken ble saksøkt av en mann som ble påkjørt av en Fed bil.. Retten fant at Federal Reserve var privat….

Federal Reserve står også på privat firma sidene i telefonkatalogen, og ikke på de statlige sidene.

Det er (merkelig nokk) en hemmelighet hvilke banker som grunnla Federal Reserve i 1913, men det er allment antatt at følgende banker var grunnleggere av Federal Reserve:

1. Rothschild Bank of London
Jews control World Economy – Imran Hosein

2. Warburg Bank of Hamburg

3. Rothschild Bank of Berlin
Rothschild er en jødisk familie
Hvem var egentlig vikingene? Hvem var norrønafolket? Hvor kom de fra?Kan historien om det hedenske folkeferd i Norden rett og slett være feilaktig?Hvor blev de av, Guds utvalgte folk,ble de igjen i Israel eller utvandret de til øyene i Norden? Er Norge Israel?Og hvorfor ville ”noen”, i så fall ha interesse av å fuske med kildene? For å holde oss uvitende om vår fortid? Og hvem er så ”noen”?Les her

4. Lehman Brothers of New York

5. Lazard Brothers of Paris

6. Kuhn Loeb Bank of New York

7. Israel Moses Seif Banks of Italy
I Johannes Åpenbaring 2.9 sies det. Rev 2:9 : ”Jeg vet også om blasfemien fra dem som kaller seg jøder, men ikke er det. For de er Satans Synagoge.”Se filmen:The Khazarian Conspiracy , Part 1 of 12
8. Goldman, Sachs of New York

9. Warburg Bank of Amsterdam

10. Chase Manhattan Bank of New York.

Zeitgeist – The Movie: Federal Reserve (Part 1 of 5)

Fedral Reserve eierne har aksjer som ikke kan selges på det åpne aksjemarkedet og som har en fast rente (6%) som gjør at bankene ikke har de vanlige fordelene med aksjeeierskap, men noe langt større – muligheten til å kontrollere og manipulere pengemengden, og dermed hele økonomien – og det uten risiko – siden USAs skattebetalere garanterer – det er viktig å merke seg at skatt på inntekt ble innført samtidig som opprettelsen av The Federl Reserve – det var en forutsetning for systemet.

Et annet område av styrets ansvar er utvikling og forvaltning av regelverk som implementerer store føderale lover som styrer forbrukernes kreditt for eksempel i Lending Act, Equal Credit Opportunity Act, Home Mortgage Disclosure Act og Savings Act [se Forbrukerinformasjon og Community Development].HER

Tilsynelatene har Presidenten i USA kontroll over valget av sentralbanksjef, men siden han kun får velge blandt kandidater som står på en liste som FEDERAL RESERVE har laget trenger man ikke være Einsten for å forstå at makten til presidenten er et spill for galleriet. I norge er det Kongen som velger Sentralbanksejef.

Etter som internett har gjort mulig store mengder informasjon kommer de frem mer og mer stoff angående makten og maktmisbruket fra sentralbankene.
Ta et kjappt søk på you tube på :federal reserve eller money as debt og du vill finne en hau med informasjon…

Her er noen sitater fra kjente amerikanske presidenter omkring Federal Reserve.

“The real truth of the matter is,as you and I know, that a financialelement in the large centers has owned the government ever sincethe days of Andrew Jackson…” -Franklin D. Roosevelt (in a letter to Colonel House, dated November 21, 1933)

Gull og Sølv er penger, dollar er papir.

Andrew Jackson førte sin kampanje for å bli president med slagordet ”vote for Jackson and no bank” han vant presidentvalget og fikk avsatt sentralbanken etter en leng og hard kamp…

“It is to be regretted that the rich and powerful too often bend the acts of government to their own selfish purposes.”

“Unless you become more watchful in your states and check the spirit of monopoly and thirst for exclusive privileges you will in the end find that… the control over your dearest interests has passed into the hands of these corporations.”

President Andrew Jackson
Andrew Jackson ble avbildet på Federal Reserves 20 dollar noe som er ganske ironisk med tanke på hans inbitte kamp for å hindre sentralbankens eksistens.

Dette sitatet er fra den amerikanske presidenten Woodrow Wilson som godkjente Federal Reserve act i 1913:

“I am a most unhappy man. I have unwittingly ruined my country. A great industrial nation is controlled by its system of credit. Our system of credit is concentrated. The growth of the nation, therefore, and all our activities are in the hands of a few men. We have come to be one of the worst ruled, one of the most completely controlled and dominated Governments in the civilized world no longer a Government by free opinion, no longer a Government by conviction and the vote of the majority, but a Government by the opinion and duress of a small group of dominant men.” -Woodrow Wilson – Sitatkilder:her
How Banks Create Money out of Thin Air Hvordan bankene lager gull av ingenting, enkel fin tegnefilm forklarer ALT

Den 4 juni 1963, ble en nesten ukjent Presidential resolusjon, Executive Order 11110, inngått med myndighet til å strippe Federal Reserve Bank fra sin makt for låne ut penger til USAs myndigheter og interesse.
John F Kennedy’s Executive Order 11110 ga finansdepartementet eksplisitt myndighet: “til å utstede sertifikater sølv mot en sølv bullion, sølv eller standard sølv dollar i Treasury”. Dette betyr at for hver unse sølv i US Treasury’s hvelv, så kunne regjeringen introdusere nye penger i omløp basert på sølv bullion fysisk holdt der.Altså produsere penger med sikkerhet i sølv i stedet for penger produsert av Federal Reserve uten sikkerhet…5 måndeder etter denne orderen ble John F Kennedy skutt. L.BJ som var visepresident ble satt in som President etter JFK og stoppet produksjonen US dollar få dager etter at han ble innsatt.kilde wikepedia

Kilder:Executive Order 11110 i orginal tekst fra President arkivet i USA

Her er et klipp fra:

“President and the Press” Speech (April 27, 1961)
John Fitzgerald Kennedy

Offisielt blir det sagt at denne talen omhandler kommunisme, men jeg vil anbefale alle å lytte til det JFK sier og gjøre opp sin egen mening.Her er orginaltekst og hele talen til JFK.
De som leser hele talen vil se at den også i store trekk dreier seg om kommunisme, men i tilleg til videoklipp over kommer JFK med følgende formaning til pressen(og dette har heller ikke noe med kommunisme å gjøre):

Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed—and no republic can survive. That is why the Athenian law-maker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. And that is why our press was protected by the First Amendment—the only business in America specifically protected by the Constitution—not primarily to amuse and entertain, not to emphasize the trivial and the sentimental, not to simply “give the public what it wants”—but to inform, to arouse, to reflect, to state our dangers and our opportunities, to indicate our crises and our choices, to lead, mold, educate and sometimes even anger public opinion.

Det Kennedy sier her er nokk faktisk langt mer aktuelt i dag en i 1963…..

Om forfatteren

I’m trying to free your mind, Neo. But I can only show you the door. You’re the one that has to walk through it.hjemmeside

The Nation’s Central Bank
The Federal Reserve System Is the Central Bank of the United States

What is a central bank, and why do we need one? The Federal Reserve, often called the Fed:
KILDE THE FED
The Rothschilds Exposed 1/3

Her er eierne av USAs risikofylte statsgjeld Disse har investert 14.270 millarder dollar i USA.Les her

Neste dag var det en stor samling mennesker på torget og Fabian forklarte alt om det nye systemet han kalte «penger» Det hørtes bra ut; «hvordan starter vi?» spurte folk.

«Gullet og sølvet jeg lager statuetter og smykker av er et kjempebra metall. Det blir hverken forvitrer eller ruster og det vil vare i lang tid. Jeg kan bruke dette til å lage mynter og vi skal kalle hver mynt en krone.

Han forklarte hvordan verdien fungerte og at «myntene» i virkeligheten ville være et medium for betaling, et mye bedre system enn byttesystemet.
Les hele historien her

Confession of a CIA Agent about FEMA - Important !!!!!!!

FEMA camps: Fare for Holocaust

Det finnes over 800 FEMA leire i USA, milltær bemmannet 24 timer i døgnet og klare til å motta politiske fanger eller motstridende pasienter. Klokken tikker for den nye verdensorden og en siste store verdensbegivenhet trengs desperat for å stoppe den demokratiske utviklingen i landet, som finner sted over internettet.

Hitler overvåket sine borgere som Obama gjør idag under patriot act, de frykter den andre amerikanske revolusjonen, de frykter at svaret til deres orwellianske 1984 er 1776! nwo-puppet Bill Clinton etterlot en rekke kontroversielle lovendringer, som gir Obama fullmakt til å overstyre kongressen og iverksette untakstilstand på ubestemt tid. Alt som skal til er en nasjonal krise og Obama’s underskrift.
kilde

Police State 4: The Rise of FEMA Full Length

Gold For Bread - Zimbabwe

I Zimbabwe betaler man med gull for å kunne kjøpe brød.De som er syke og gammel dør av sult. Arbeidet med å få opp gullet fra bakken er hardt og tidkrevende.Selv om denne filmen er fra 2009, er bildene sjokkerende. Til sammenligning : 940.000 nordmenn regnes som overvektige. 141.000 av dem er sykelig overvektige og trenger behandling.kilde

Norges gullbeholdning er “stjålet”.(Norges gull)1)Les her

Gold and silver are money

Han forklarte hvordan verdien fungerte og at «myntene» i virkeligheten ville være et medium for betaling, et mye bedre system enn byttesystemet.

En av guvernørene spurte; «men noen folk kan grave gull sølv og lage mynter selv..»

3-law1x12«Dette ville være høyst urettferdig», Fabian var klar med svaret. «bare de myntene som er blitt godkjent av regjeringen kan brukes og disse vil ha spesielle stempel på seg» Dette hørtes fornuftig ut og det ble foreslått at hver mann ble gitt et likt antall. «Men jeg fortjener mest» sa lysmakeren. «alle bruker mine lys.» «Nei», sa bonden, «uten mat er det ikke liv, jeg mener bestemt vi skal ha mest» og slik fortsatte småkranglingen.Les her

«Wall street-aktivisme» sprer seg til amerikanske byer

Stadig flere demonstrasjoner blir nå holdt i amerikanske byer, inspirert av demonstrantene som har «okkupert» New Yorks finansgate i to uker. Den uheldige symboleffekten av finanselitens opptreden blir tydelig i et Youtube-klipp lagt ut av demonstrantene, som viser beboere i Wall Streets luksusleiligheter skåle ironisk til aktivistene:

Politiet i New York har fått mye kritikk for det som blir sagt å være unødvendig hardhendt behandling av demonstrantene.

I dag varsler aktivistene nok en demonstrasjon onsdag.Les mer hos Aftenposten HER

DEN ENDELIGE LØSNING”

- “alle problemers opphør” – pengesystemets avskaffelse

Kanskje 99% av alle problemer som enkeltmennesker, verdenssamfunnet og de enkelte nasjoner sliter med i dag – dreier seg om “penger” – eller mangel på disse.

Og hva er da løsningen på problemet?

Ja – den er mye mer nærliggende enn man tenker seg – og de VIRKELIGE klarsynte (som f.eks. Martinus fra ca. 1930 i hans “Livets Bog” del 1-4.kap) har forutsagt denne enkle løsning:

GANSKE ENKELT Å AVSKAFFE HELE PENGESYSTEMET SOM VERDIMÅLING OG “BETALINGSMIDDEL”!!

Hva skal man da “betale” med spør man da. Ja – her er det nettopp den enkle løsning som både Martinus og også “romfolk” (jf. logisk informasjon fra fysiske direktekontakter til dem) for lengst har kommet med: MAN BETALER MED SIN ARBEIDSTID, UTEN Å GÅ VEIEN OM PENGER. Kun EGEN YDET ARBEIDSTID HAR BETALINGSVERDI OG KAN IKKE KJØPES AV ANDRE. Den kan derved ikke spekuleres med av andre slik som det skjer i dag – der arbeidsytelsen er omgjort til penger. Og her er alles tid like mye verd – slik at f.eks. en som yter en arbeidstime i jordbruket – har like stor “betalingsverdi” som en arbeidstime for “en toppleder for en produksjonsbedrift”.Les mer her

En enkel liten historie om hvordan bankene i USA fungerer.

10-debt1x11Venner, fremmede, til og med fiender trengte kapital for å drive forretninger og så lenge de kunne fremstille sikkerhet kunne de låne så mye de trengte. Fabian kunne ganske enkelt låne ut kvitteringer til mange ganger verdien på gullet i hvelvet og han var ikke engang eieren. Alt var sikkert så lenge de virkelige eierne ikke gjorde krav på gullet sitt og tilliten til befolkningen ble opprettholdt. Han beholdt en bok som viste innskudd og lån for hver kunde. Utlånsbransjen viste seg å være virkelig lukrativ.

Folk aksepterte nå kvitteringene for å være god som gull og mange av kvitteringene ble satt inn for sikker oppbevaring slik som myntene. Når en kjøpmann ønsket å betale noen for varer så skrev han ganske enkelt a liten notis som instruerte Fabian å overføre penger fra hans konto til den andre kjøpmannen. Det tok Fabian bare noen minutter å oppdatere tallene.

Dette nye systemet ble veldig populært og denne notisen fra kjøpmannen ble kalt «sjekk».

Les hele historien her

Liten kort fortelling om hvordan den økonomisken krisen fungerer – The Crisis of Credit Visualized – Part 1

using the mass media to control society

Nuclear Industry Cover Up of Massive Radiation from Fukushima

The Rothschilds, Part 1 of 8. Control of Money and Gold.

Rothschild-familiens hus i Frankfurter JudengasseRothschild (tysk for «rødt skjold») er navnet på en tysk jødisk familie fra Frankfurt som i det 19. århundre hørte til Europas mest innflytelsesrike bankierer. Familien tar sitt navn etter sitt opprinnelige hus i Frankfurter Judengasse.
Wikepedia

Baron Rothschild (Storbritania eller den franske familiegren?) eier nyhetsbyrået REUTERS. Rothschilds Reuters ble nylig tatt med buksa grundig nede i sin Libya-dekning. Disse byråer definerer hva ALLE mainstream medier skal skrive om, og som dermed former den offentlige opinionen. Journalistene i avisene trenger bare å kunne CTR-C og CTR-V på tastaturet.
Nyhetsspeilet

Rothschild is one of the world’s largest independent financial advisory groups,
employing 3000 people in 42 countries around the world.Deres hjemmeside

Annonse