Viser arkivet for november, 2012

Kjærlighet fra Universet

Hei.
Jeg fant denne siden i dag. Ikke tilfeldig. Det var sikkert meningen at jeg skulle finne den gjennom en nyhet jeg leste på nettet i dag. I alle fall er jeg her nå.
Vinteren 2006 fikk jeg en beskjed “der ute fra” om å skrive en bok om kjærlighet, Ubetinget Kjærlighet.
Jeg har lyst å dele med dere ett kapittel av denne boken, og det handler om den situasjonen verden er inne i her og nå. Lykke til med lesingen.
Kl 2344
7.juni 2006

Får ikke sove, akkurat som i går kveld, for det at jeg føler at Gud vil meddele oss noe viktig. Jeg setter på kaffe og venter med pennen i hånd på at Gud igjen skal snakke til oss. En uvanlig klar og vakker kveld med måneskinn. Guds Lys til oss mennesker i Mørket.

Som Gud i Universet sier jeg dette:

Det er nye mørke på Jorden, selv på de aller lyseste dager. I deres hjerter lar dere ikke Lyset og Kjærligheten slippe til. I alle ulykker og alle kriger, i all fattigdom og sult er det mørke. Dere har i deres egen store rikdom, og i deres frie vilje, skapt dette i deres egne liv.
Jeg sier at det er ikke synd å ha mye rikdom. Det er ikke synd å ha mye mat. Og det er ikke synd å ha store hus med mange rom. For det er nok av alle ting til alle. Feilen med dere mine barn, som jeg elsker fra mitt Kosmiske hjerte, er at dere, i deres ego, vil ha alt for dere selv uten å dele med andre. I deres ego sier dere at dette har dere jobbet så hardt for å få tak i at dere fortjener alt alene. Dette er på et punkt riktig, men de som intet har jobber også like hardt som dere for å få del i Jordens rikdommer. Vist dere i deres hjerter ville åpne opp for den Universelle Kjærligheten, så ville dere lettere få øye på den skjeve fordelingen av godene og rikdommen på Jorden. Husk at det er nok av alt til alle. Penger, mat, klær, hus og alt som alle trenger.
I den kjærligheten dere alle bærer i deres hjerter, vil dere i Den Nye Tid jeg bringer dere, lettere se dette. Se dette med likeverdig fordeling. Jeg gjentar det nok en gang i denne boken, og i alle andre lignende skrifter, at feilen ligger i deres vilje til fordeling. I deres egen fornuft kan dere se dette, men i mangel på å gi slipp i deres ego, lukker dere igjen for synet av dette. Det er nok av alt til alle, slik at alle kan leve i overflod, og hver dag spise seg mette. Det er i viljen til dere vanlige, Gud vite hvem som er uvanlige, og hos de styrende ledere, viljen til dette enda ikke er til stede. Dette for at dere enda ikke klarer å gi slipp i deres ego.
Jeg gjentar igjen. Hvis alle rike nasjoner i hele verden ville gi 10 % av sine skatter til fordeling til alle fattige på Jorden, ville dere kunne avskaffe fattigdommen i morgen. Hvis alle penger som brukes hver dag til flere, og farligere våpen, til lemlesting og drap, til ulykkelighet og tap, ble brukt til gjenoppbygging og til å trygge de underkuete, ville alle leve i trygghet og velferd. I alle sivilisasjoner som er høyt utviklet, og som er kommet lengre i den kollektive utvikling, vet alt dette. I høyt utviklede samfunn i Universet, vet alle ut i fra kjærligheten i sine hjerter at dette er den eneste veien å gå for å skape fred og forsoning nasjoner i mellom. I høyt utviklede samfunn i Universet, jobber alle i samme retning av den Ubetingede Kjærligheten som er i meg som Gud, og som er i Kosmos, i Universet, og i alle levende skapninger. Alt er ETT. Alt er skapt av meg ut i fra dette ENE. Ubetinget Kjærlighet til Alt og Alle Ting. Jeg vil som Gud, repetere dette gjennom hele denne boken, for at dere selv skal kunne føle dette i deres egne hjerter. Det finnes ingen annen vei. Det finnes bare denne ene veien til fred og forsoning på Jorden. Det finnes bare en vei til å avskaffe krig, sult og nød. I Ubetinget Kjærlighet. I den Ubetingede Kjærligheten jeg som Gud elsker Alle Ting ut i fra. I den Ubetingede Kjærligheten jeg som Gud har gitt dere til alle tider, og i tiden før tiden, er alle svar på all deres lidelse gjemt i deres egne hjerter. Men dere skal heller ikke hjelpe mennesker til døde. Med dette mener jeg at samtidig med at dere sender penger, må dere også gi hjelp til selvhjelp i form av lærdom og viten, slik at alle kan lære å klare sine egne liv. Gi lærdom og rentefrie lån slik att alle får sjansen til å bygge sin egen velferd. Og hør dette!!! Når de klarer å greie seg selv, skal dere forlate dette landet dere har hjulpet, og la de selv få beholde sine rikdommer i eget land. Dette har til alle tider vært den store feilen dere har gjort i den troen at det ikke har vært nok av alt til alle. Dette er den store feilen dere har be-gått. Å tro at det ikke er nok av alt til alle.
Men jeg sier igjen og igjen, så husk dette. Det er nok til alle av alle ting. For alle ting har det vært nok av hele tiden, slik det er nå. Her og Nå. For alt er Her og Nå. Da dere har gjort dette, er dere mine elskede venner på Jorden, på god vei til å gjenfinne det Paradiset jeg engang ga dere i kjærlighet til dere.
Lykken for dere mennesker er ikke i deres snevre ego. Ikke i deres overfylte bank-kontoer, i deres breddfulle mat-lagre, så breddfulle at dere må kaste mat som andre kunne spise seg mette av. Nei, alle løsninger på alle problemer er i deres egne hjerter. I deres Ubetingede Kjærlighet og vilje til omsorg og medmenneskelighet for alt og alle. Åpne opp for at Lyset skal slippe inn i dere selv. Spør dere selv hva dere kan gjøre for andre, og forlang aldri at noen skal gjøre noe for dere. Mesteparten av den såkalte kjærligheten dere påstår dere gir hverandre, er gitt i påvente av at dere hele tiden skal få noe tilbake. Slutt og ha forventninger, og deres forventninger blir tilfredsstilt. Tro meg. Om ikke i materielle ting, som dere hele tiden bedømmer deres velstand ut i fra, så får dere det tilbake i gjensidig, og Ubetinget Kjærlighet. Tro meg på dette. Jeg vet. Gi, og dere skal få. Vist alle har alt av det de hver dag trenger for å overleve, er det heller ingen krav eller behov som trenger tilfredsstillelse.
Det er bare en vei å gå for dere, mine elskede menneskebarn. I kjærligheten og omsorgen for andre, ligger også svarene om fred og forsoning.
Alt var fra min side skapt i perfekt harmoni i Alt og Alle Ting fra tiden før tiden. Men jeg sier dere at i deres villfarelse og tro om at dere kunne være meg overlegen, har dere feilbedømt min vurderingsevne for det perfekte. Så har dere, i deres frie vilje, fått lov til å prøve å være meg overlegen, og dere ser selv hvor dette er på vei til å føre dere. Ut i selvdestruksjon og fortvilelse. Så ber dere meg om hjelp til å rette opp igjen alt. Men jeg sier at dere skal be dere selv om hjelp, for dere har all viten i dere selv om alle ting, i deres egne hjerter er denne visdom lagret. Tro meg, jeg vet. For dere er av meg, slik jeg er av dere. Dere har all visdom jeg har. Vi er alle ETT. Så bruk den Ubetingede Kjærligheten dere har i deres hjerter, og dere vil se de riktige løsninger i alle livets sammenhenger.
Jeg leder der inn i Den Nye Tid. Jeg bringer dere inn i Den Nye Dimensjon. Jeg sender dere budbringer med de riktige verktøy. Som Gud i Universet, og som Gud i dere, vil jeg lede dere i deres oppvåkning i Den Nye Tid. Slik kan dere se i dere selv hvilken vei dere skal gå.
Dere vil i den Nye Tid bli løftet inn i Den Nye Dimensjon og få et annet syn på livet og den Kosmiske Lov. Jeg som Gud i Universet, og som Gud i dere, sier nok en gang at jeg ikke lar Jorden forgå. Denne Planeten er i min plan, en viktig brikke i samspillet i Universet. Dere har, av meg som Gud, fått denne Planeten i gave som et bevis på min høyeste manifestasjon på mitt eget høyeste selv. Og dere har fått forvalte den i den frie vilje jeg ga dere for å gi dere den erfaringen dere alle trenger for å utvikles på veien mot høyere utviklede individer. Dette er min viten om evolusjonen i Universet. Dere er mine barn som enda går i barnehagen, og som jeg hver dag gir nye verktøy til å utvikles i den retningen jeg vet er riktig for dere.
I Ubetinget Kjærlighet har der selv fått styre og forvalte denne Planeten i alle årtusener i deres egen selvutvikling, og jeg har i alle tider sendt dere høyt utviklede læremestere som viste den store sammenhengen i Guds vilje og mening med Universet og med Jorden. Derfor må jeg som Gud i Universet, som Gud i dere og i Alle Ting, løfte dere inn i Den Nye Tid og inn i Den Nye Dimensjon for at dere skal se og forstå den viten dere alle bærer i dere.
I deres innerste vesen vil dere alle leve i fred, motta kjærlighet, gi kjærlighet, spise dere mette og vite at andre også er mette. Bo trygt i deres hjem uten redsel for plyndring, og å reise fritt rundt på denne Planeten uten grenser og stengsler.

Nok en gang sier jeg til dere mine elskede venner på Jorden: Vær i deres vesen den høyeste manifestasjon på det dere selv, i dere selv, ønsker å være. Vær mot andre, det dere vil at andre skal være mot dere. Åpne deres hjerter for å gi Ubetinget Kjærlighet. Forlang aldri noe til gjengjeld, for i Ubetinget Kjærlighet er det ingen krav. Bare frihet. Friheten dere alle har blitt gitt av meg til alle tider til å utvikles til Kjærlighetens budbringere og bærere av Lyset i deres hjerter.
Jeg straffer dere aldri for de feil dere selv tror dere har gjort, men bare gir dere hele tiden nye verktøy, til å se i dere selv, hvilken vei dere går. For som jeg er i dere og i alle ting, er dere i meg og i alle ting. Intet er sammen, og intet er atskilt. Vi er alle Ett og samtidig hver for oss. Vi er alle i samme sjel, og samtidig i hver våres sjeler. Vi higer alle samtidig etter frihet og samhørighet. Vi er alle sammen i Alt, og samtidig atskilte fra Alt. Som jeg er Gud i Kosmos og Universet, er jeg også Gud i dere, i blomster, trær og gress, i alle dyr og i hvert støvkorn, slik dere er i alt fordi dere er i meg. Vi Er Alle Ett.
Husk dette. Våkne opp og se den store sammenhengen. I alt jeg i tiden før tiden skapte alt ut i fra, skapes og omskapes Her og Nå hele tiden. Slik skaper og omskaper dere deres egne liv hvert sekund hele livet. Slik skapes og omskapes alt i Universet og Kosmos hele tiden. For tiden er en illusjon. Alt er relativt. Alt skapes og omskapes i seg selv Her og Nå. Alt som har vært, som er, og som noen gang kommer til å være, skapes og omskapes Her og Nå i seg selv. Slik dere tenker livet om morgenen, vet dere at livet ikke er om kvelden. Slik er alle ting i Universet. Alt som var, er, og alt som er, var. Der det i går var tørke, renner det i dag vann, og der det i går var oversvømmelse, er det i dag tørke. Alt er i forandring hele tiden. Alt omskapes i seg selv hele tiden. Slik skapes og omskapes Ubetinget Kjærlighet i sin egen Kjærlighet. Slik blodet strømmer rundt i deres årer, er det aldri det samme blodet, fordi det hele tiden omskapes i seg selv og bærer ny energi i sine celler. Slik er hele Universet og Kosmos. Tanken dere hadde i går, er i dag omskapt til en annen tanke om de samme ting som hele tiden er i forandring. Husk dette. Vit dette. Forstå dette. Dere har all viten i dere om alle tings store sammenheng. Alt er Her og Nå, samtidig med at alle ting skjer hver for seg. Som alt er sammen, er alt atskilt. Dere vet. Dere vil huske og dere vil forstå i Den Nye Tid. Den Nye Tids sammenheng, som alltid har vært, og som stadig er Den Nye Tid. Her og Nå. Alltid Her og Nå.

Jeg elsker dere mine kjære menneskebarn. I min Ubetingede Kjærlighet til dere og alt i Alle ting. Takk til dere for at dere hører. Dere er elsket. Dere er i min store manifestasjon, som dere er i deres høyeste manifestasjon av dere selv. Vær dette. Vær lys og ikke forbann mørket. Takk til dere.