Viser arkivet for stikkord økonomi

Reservekapitalsystemet DEL 1

En viktig lettleselig artikkel om hvordan dagens globale pengesystem fungerer, på norsk! :)

RESERVEKAPITALSYSTEMET ØKONOMI
… kommer fra ordet Oikos – som betyr hus, husholdning og jorden vår,
og fra ordet Nomos – som betyr ledelse eller forvaltning.
Økonomi defineres i lærebøkene som læren om;æ

«Å utnytte de tilgjengelige ressurser på best mulig måte
for å tilfredsstille menneskelige behov»

Økonomi er læren om produksjon og fordeling av knappe ressurser slik at de menneskelige behov tilfredsstilles på en best mulig måte. Til tross for at økonomi per definisjon ikke handler om penger, så erfarer man daglig at det i økonomien nettopp er penger det handler om. Penger har i seg selv ingen nytteverdi men fungerer som byttemiddel, enten som et allment akseptert og historisk byttemiddel som sølv og gull, eller som et lovbestemt gyldig byttemiddel definert av et lands myndigheter slik vi hovedsaklig kjenner til pengebegrepet i dag – som ulike valutaer. Økonomien er delt i to; finansøkonomi og realøkonomi. Finansøkonomien dreier seg om penger, aksjer, derivater, gjeldsbrev, obligasjoner etc., som i neste omgang benyttes til å skaffe seg kontroll over varer, ressurser, tjenester etc. fra den “ekte” økonomien, den såkalte realøkonomien.

Den globale finansøkonomien (pengene) kontrolleres av de store private verdensomspennende bankene som, via sine multinasjonale stråselskaper innen alle markedssegment i realøkonomien, benyttes til å kjøpe opp selskaper for på den måten å øke sin markedsmakt og sin kontroll over verdens realverdier og ressurser. Finansmarkedet er på ingen måte et fritt market og manipuleres nå mer og mer åpenlyst etter hvert som finanskrisen skrider frem.

Med de regulerende myndigheters velsignelse legges forholdene til rette for videre manipulasjonen i et desperat forsøk på å forhindre at det feilslåtte, kyniske og fiktive gjeldsbaserte sentralbankstyrte pengesystemet bryter fullstendig sammen. Verdens maktelite (bankierene) hadde ved innføringen av det private sentralbanksystemet i 1913 (fullbyrdet i 1971) aldri noen intensjon om “å utnytte de tilgjengelige ressurser på best mulig måte for å tilfredsstille menneskelige behov”, men snarere å benytte sin manipulative kontroll over finansøkonomien (samfunnets pengemengde) til å utarme nasjoner og befolkning ved stadig å øke sin kontroll og sitt eierskap over verdens ressurser/realverdier. Globaliseringen handler i all sin enkelhet om å overføre stadig mer av verdens realverdier i hendene til en liten bankelite som ønsker totalt verdensherredømme – redskapet de har til rådighet er retten til å skape penger via det private globale gjeldsbaserte sentralbankstyrte pengesystemet og deretter å benytte den makten dette gir til å utvide sin kontroll over verdens realøkonomi.

“Let me issue and control a nation’s money and I care not who writes the laws.”
Mayer Amschel Rothschild, 1790

Les mer…

(Banker & finans samt korrupsjon)Cluster bomb trade funded by world's biggest banks

Vi rapporterte at HSBC tjente totalt £ 657.3m i fortjeneste for banken
tjenester til Textron, et amerikansk industriell bedrift som lager
klasebomber. Den dødelige handel med klasebomber er finansiert av verdens største banker
som har lånt eller ordnet økonomi verdt $ 20 milliarder (£ 12.5bn) til
firmaer som produserer de omstridte våpnene……….

Tips google oversetter#

Cluster bomb trade funded by world’s biggest banks
HSBC earned more than £650m in fees from work for Textron, US manufacturer of cluster weapons

The following correction was printed in the Guardian’s Corrections and clarifications column, Friday 6 November 2009

We reported that HSBC earned a total of £657.3m in profits for bank services provided to Textron, a US industrial firm that makes cluster bombs. In fact, the figure was in dollars and was not a profit: HSBC underwrote $657.3m in Textron share and bond offerings. The bank is not disclosing the profits made from these services or from the lending of $150m to Textron.

The deadly trade in cluster bombs is funded by the world’s biggest banks who have loaned or arranged finance worth $20bn (£12.5bn) to firms producing the controversial weapons, despite growing international efforts to ban them.

HSBC, led by ordained Anglican priest Stephen Green, has profited more than any other institution from companies that manufacture cluster bombs. The British bank, based at Canary Wharf, has earned a total of £657.3m in fees arranging bonds and share offerings for Textron, which makes cluster munitions described by the US company as “leaving a clean battlefield”.

Campaigners maintain the deadly weapons can explode years after combat, killing or maiming innocent people.

HSBC will face protests outside its London headquarters today. Goldman Sachs, Bank of America, JP Morgan and UK-based Barclays Bank are also named among the worst banks in a detailed 126-page report by Dutch and Belgian campaign groups IKV Pax Christi and Netwerk Vlaanderen.

Goldman Sachs, the US bank which made £3.19bn proft in just three months, earned $588.82m for bank services and lent $250m to Alliant Techsystems and Textron.

Of the banks named, only Barclays was prepared to comment. It said: "Barclays group provides financial services to the defence sector within a specific policy framework. It is our policy not to finance trade in nuclear, chemical, biological or other weapons of mass destruction.

“Our policy also explicitly prohibits financing trade in landmines, cluster bombs or any equipment designed to be used as an instrument of torture.” A spokeswoman added that Barclays had supplied money to Textron, which makes cluster bombs, but that the US firm was a broad-based weapons manufacturer.

Last December 90 countries, including the UK, committed themselves to banning cluster bombs by next year. But the US was not one of them. So far 23 countries have ratified the convention. The UK has yet to do so, but the Foreign Office confirmed that it would form part of the government’s legislative programme before the next election.

A Foreign Office spokesman said the tightest export control order had been placed on cluster bombs, which extended to banks supplying money to manufacturers. The government was aware the control order was not working and “is working on it”.

Esther Vandenbroucke, of Netwerk Vlaanderen and one of the report’s authors, said: “The responsibility to ban cluster munitions is a shared responsibility. It requires courage, and it requires an effort. We are just months away from an international treaty entering into force and it is time for signatory states to the Convention on Cluster Munitions for non-signatory states and for financial institutions to act now.”

Last December, the New Zealand government’s pension fund sold shares in Lockheed Martin because of its link to the manufacture of cluster bombs. Similar actions have been taken by the Irish and Dutch governments.

Millions of people will be endangered by up to tens of millions of cluster bomblets that have not yet exploded, causing lasting economic and social harm to communities in more than 20 countries for decades to come, campaigners have warned. The vast majority of cluster bomb casualties occur while victims are carrying on their daily lives.

On Monday, a Lebanese 20-year-old man had his leg amputated after a cluster bomb exploded in southern Lebanon Houla village. A security source said he was collecting wood in his border village when the explosion occurred.

The Israeli army made extensisve use of cluster bombs during the war in south Lebanon three years ago. Cluster bombs were most recently used by both the Georgians and the Russians in the dispute over South Ossetia. They were also used in the Iraq and Afghanistan invasions.

kilde

Dokumentar film :Amerika; fra Frihet til Fascisme, Norske tekster

Filmen er høyst relevant for Norge, da det er de samme kreftene som styrer vår politikk.
Norge er nå i ferd med å bli avsluttet som selvstendig stat og Grunnloven er så å si satt ut av kraft. Denne filmen beskriver hvordan eliten har gått frem for å ta full kontroll med USA’s økonomi, hvor private bankierer kan ta renter for å låne ut penger til regjeringen, som er
den som sitter med retten til å utstede penger etter konstitusjonen.Sentralbankene samarbeider verden over med Federal Reserve, også vår egen! Filmen gir en glimrende forklaring på måten globaliseringens skyggeregjering styrer landets politiske ledelse, og hvordan de gjennom økonomien tar full kontroll og innfører en ny verdensorden.SE HER#

Prognosis 2012: Towards a New World Social Order by Richard K. Moore

En veldig bra innføring i bankvesen og kapitalisme ….Da den industrielle revolusjonen startet i Storbritannia, i slutten av 1700-tallet, var det masse penger å hente ved å investere i fabrikker og møller, ved å åpne opp nye markeder, og ved å ta kontroll over kilder til råstoff. Folk som hadde mest penger å investere, men var ikke så mye i Storbritannia, men mer i Holland. Holland var den ledende vestlig makt i 1600, og bankfolk var den ledende kapitalistene. I jakten på profitt, strømmet nederlandske hovedstaden til det britiske aksjemarkedet, og dermed den nederlandske finansiert økningen av Storbritannia, som senere overskygget Holland både økonomisk og geopolitisk.Les hele artikkelen HER

(Dette symbolet er allerede godt kjent i flere europeiske land. – Det er et eget marked for kontaktløs betaling også i Norge, tror prosjektleder i Sparebank1-alliansen.Bibelen advarer oss om å bruke VISA-kortet.I teksten nedenunder legges skremmende bevis frem om hvordan fremtiden blir)Les hele artikkelen HER