Viser arkivet for stikkord bjarneherjolfsson

indianere & vikinger(1)Leiv Eiriksson drar med en ekspedisjonen vestover og finner USA

Leiv Eiriksson, den hepne, sønn av den norskfødte Eirik Raude.
I 1964 proklamerte USAs president Johnson 9. oktober som offisiell minnedag over hele landet til erindring om Leiv Eirikssons oppdagelse
*
Ifølge Grønlandssagaen er Leivs oppdagelse av Vinland resultatet av en planmessig ekspedisjon.
*
kilde.

I norrøn tid var Bjarne Herjolfsson og hans mannskap på vei fra Island til Grønland da de mistet kursen og drev vestover. De viste ikke at de skulle bli de første nordboere som så Amerikas nordkyst. Leif Eiriksson hadde hørt sagaene om Bjarte og reiste på ferd til Amerika med 35 mann og var den første til å se nærmere på landet. Etter Leif Eiriksson fulgte det flere. I ca. År 1020 reiste Torfinn Karlsevne til Amerika for å bosette seg der. Dette var den første ekspedisjonen hvor det var med kvinner. De innfødte som enten var eskimoer eller indianere satte ikke pris på innvandrerne. Etter en stund forsto de at de ikke kunne slå de innfødte så de vendte hjem. Dette er det siste forsøket på norrøn bosetning i Amerika.kilde.

Leiv het en mann, sønn av Eirik med tilnavnet Raude etter hans røde hår og skjegg. Eirik var naturalisert islending. Det var folk som det ikke var plass eller næring til i Norge, eller som av en eller annen grunn var blitt forvist. Og etterson Island lå lagelig til, og kunne by på en del av de vante forhold hjemmefra, reiste de fleste landsforviste dit for å slå seg ned. Eirik gjorde det ikke bedre enn at Alltinget dømte ham til tre års forvisning fra Island også. Han hadde myrdet to mann under en krangel. Den unge Leiv ble igjen for å styre gården, ettersom han var eldste sønn og nesten voksen, hele elleve år gammel.

Bjarni Herjolfsson het en islandsk handelsmann som en gang skulle seile til Grønland, men som bommet denne store øya etter flere døgn med dårlig vær tåke, og som derfor kom til å seile videre vestover uten å vite hvor det bar. Plutselig fikk de se land, og ettersom det vokste store trær der, kunne det ikke vært Grønland, som var trebart, da som nå. Mannskapet hans ville ta seg i land for å felle tømmer, noe som ville gitt god pris på Grønland, men Bjarni ville ikke. Han skulle til Grønland for å tilbringe vinteren der. De seilte videre sørvestover og så land to ganger til.

Denne historien hadde Bjarni fortalt så mange ganger at folk var blitt lei den, men Leiv tok Bjarni på alvor og ville ha ham til å følge med på en ekspedisjon vestover for å finne igjen landet med trærne. Men Bjarni var gammel og trøtt, så Leiv måtte dra selv.
kilde

(En historie som jeg har lest om, lyder slik;"Da vikingene kom med sine store skip ble de ønsket godt velkommen.Vikingene hadde med seg kyr som ga dem melk. Indianerne kjente ikke til melkas egenskaper. Dette resulterte i at indianerne ble syke og dårlige av den nye drikken som de fremmede hadde tatt med seg og servert som gave til indianerne. Indianerne oppfattet nå de besøkende som en trussel og deres vennskap med vikingene ble avsluttet. Det var vanlig at indianerne og islendinger spesielt byttet mennesker, da de byttet primært “GODE GENER” med hverandre, slaver ble også muligens også byttet men i svært små skala)

Les også:NORRØNAFOLKET I OPPHAV OG VANDRING av KRISTEN DØSSLAND (1)

Hvem var egentlig vikingene? Hvem var norrønafolket? Hvor kom de fra?Kan historien om det hedenske folkeferd i Norden rett og slett være feilaktig?Hvor blev de av, Guds utvalgte folk,ble de igjen i Israel eller utvandret de til øyene i Norden? Er Norge Israel?Og hvorfor ville ”noen”, i så fall ha interesse av å fuske med kildene? For å holde oss uvitende om vår fortid? Og hvem er så ”noen”?
her