Viser arkivet for stikkord indianerekenyatidssyklusenden

Hopi-indianernes Profetier(1)

Jordforandringer, Hopi-indianernes Profetier, Den tredje ristingen av Jorden.

Et ypperlig diskusjonstema, som relaterer seg til de generelle “rystelsene på Jorden” som pågår i dag og om hvordan Hopi-indianerne forsøkte å dele profetiene sine med de Forente Nasjoner. Dette er en avskrift av en tale, holdt av Lee Brown i 1986, ved det Continental Indigenous Council i Tanana Valley Fairgrounds, Fairbanks, Alaska.

Det var

syklusen til mineralene, klippene. Det var syklusen til plantene og nå er vi angående syklusen til dyret, kommet til avslutningen på den og begynner på syklusen til mennesket. Når vi kommer inn i syklusen til mennesket, vil de høyeste og sterkeste energiene vi har, bli frigjort for oss. De vil bli frigjort av det lyset eller sjelen som vi bærer med oss i vår bevissthet. Men akkurat nå er vi kommet til avslutningen på dyresyklusen og vi har utforsket oss selv og lært hva det er å være lik et dyr på denne Jorden.

Ved begynnelsen på denne tidssyklusen, for lenge siden, kom den Store Ånd ned og Han viste seg og Han samlet

menneskene på Jorden, de sier det var på en øy som nå ligger under vann og Han sa til de menneskelige vesenene: «Jeg kommer til å sende dere i fire retninger og over tid kommer jeg til å endre dere til fire farver, men jeg kommer til å gi dere en lære og dere vil kalle disse den opprinnelige Læren og når dere kommer tilbake, vil dere dele disse slik at dere kan leve og ha fred på Jorden sammen og en storslått sivilisasjon vil oppstå». Og han sa: «Under denne tidssyklusen kommer jeg til å gi hver enkelt av dere to stentavler. Når jeg gir dere disse stentavlene, ikke kast dem på bakken. Hvis noen som helst av brødrene og søstrene av de fire retningene og de fire farvene kaster tavlene sine på marken, vil ikke bare menneskevesene få en hard tid, men nesten hele Jorden selv vil dø».

Og så ga han hver enkelt av oss et ansvar og det kaller vi formynderskap . Til indianerfolket, det røde folket, ga han formynderskapet over marken. Vi måtte lære under denne tidssyklusen lærdommene på Jorden; om plantene som vokser ut av jorden, om den maten som du kan spise og om urtene som leger, slik at når vi kommer tilbake sammen med de andre brødrene og søstrene, kan dele denne kunnskapen med dem. Noe bra kommer til å skje på Jorden.

I syd ga han den gule rase av mennesker formynderskapet over vinden. De skulle lære om himmelen og pusting, samt hvordan vi skal ta dette inn over oss for åndelig utvikling. De skulle dele dette med oss på denne tiden.

I vest ga han den sorte rasen av mennesker formynderskapet over vannet. De skulle lære læren om vannet, som er sjef for det elementet; det mest ydmyke og det mest sterke. Da jeg studerte ved universitetet i Washington, lærte jeg at det var en sort mann som oppdaget blodplasmaet og det overrasket meg ikke, fordi blod er vann og de gamle hadde allerede fortalt meg at det sorte folket ville bringe med seg læren om vannet.

I nord ga Han den hvite rasen av mennesker formynderskapet over ilden. Om du se på hovedpoenget i mye av de tingene de gjør, vil du finne ilden. De sier at en lyspære er den hvite mannens ild. Om du ser på hovedpoenget ved en bil, vil du finne en gnist. Om du ser på hovedpoenget ved fly og tog, vil du finne ilden. Ilden ikke bare forbruker, men beveger også. Dette er derfor det var de hvite brødrene og søstrene som begynte å bevege seg over jordens ansikt og gjenforene oss som en menneskefamilie.

Og slik gikk lang tid og den Store Ånd ga hver enkelt av de fire rasene to stentavler. Vår er holdt i Hopi-reservatet i Arizona i området fire hjørner på 3dje muren. Jeg har snakket med folk fra den sorte rasen og deres stentavler er ved foten av Mount Kenya. De er beholdt av Kukuyu-stammen. En gang hadde jeg æren av å presentere en

hellig pipe tilhørende Kukuyu-stammen, utskåret av den røde pipestenen på Mount Kenya. Jeg var tilstede ved en indiansk åndelig sammenkomst for omtrent 15 år siden. En medisinmann fra Syd-Dakota la et perlebrodert medisinhjul i midten av sammenkomsten. Det hadde de fire farvene fra de fire retningene; han spurte folke: «hvor kommer dette fra?» De sa: «Sannsynligvis fra Montana, Syd-Dakota, eller kanskje Seskatchewan». Han svarte: «Denne er fra Kenya». Den var perlebrodert akkurat som våre, med de samme farvene.

Fortsettelse kommer

kilde Fra the house of David Teaching Centre

Jordforandringer, Hopi-indianernes Profetier, Den tredje ristingen av Jorden.

Oversatt av Lasse Schriwer