Kjærlighet fra Universet

Hei.

Jeg fant denne siden i dag. Ikke tilfeldig. Det var sikkert meningen at jeg skulle finne den gjennom en nyhet jeg leste på nettet i dag. I alle fall er jeg her nå.

Reservekapitalsystemet DEL 1

En viktig lettleselig artikkel om hvordan dagens globale pengesystem fungerer, på norsk! :)

RESERVEKAPITALSYSTEMET ØKONOMI
… kommer fra ordet Oikos – som betyr hus, husholdning og jorden vår,
og fra ordet Nomos – som betyr ledelse eller forvaltning.
Økonomi defineres i lærebøkene som læren om;æ

«Å utnytte de tilgjengelige ressurser på best mulig måte
for å tilfredsstille menneskelige behov»

Økonomi er læren om produksjon og fordeling av knappe ressurser slik at de menneskelige behov tilfredsstilles på en best mulig måte. Til tross for at økonomi per definisjon ikke handler om penger, så erfarer man daglig at det i økonomien nettopp er penger det handler om. Penger har i seg selv ingen nytteverdi men fungerer som byttemiddel, enten som et allment akseptert og historisk byttemiddel som sølv og gull, eller som et lovbestemt gyldig byttemiddel definert av et lands myndigheter slik vi hovedsaklig kjenner til pengebegrepet i dag – som ulike valutaer. Økonomien er delt i to; finansøkonomi og realøkonomi. Finansøkonomien dreier seg om penger, aksjer, derivater, gjeldsbrev, obligasjoner etc., som i neste omgang benyttes til å skaffe seg kontroll over varer, ressurser, tjenester etc. fra den “ekte” økonomien, den såkalte realøkonomien.

Den globale finansøkonomien (pengene) kontrolleres av de store private verdensomspennende bankene som, via sine multinasjonale stråselskaper innen alle markedssegment i realøkonomien, benyttes til å kjøpe opp selskaper for på den måten å øke sin markedsmakt og sin kontroll over verdens realverdier og ressurser. Finansmarkedet er på ingen måte et fritt market og manipuleres nå mer og mer åpenlyst etter hvert som finanskrisen skrider frem.

Med de regulerende myndigheters velsignelse legges forholdene til rette for videre manipulasjonen i et desperat forsøk på å forhindre at det feilslåtte, kyniske og fiktive gjeldsbaserte sentralbankstyrte pengesystemet bryter fullstendig sammen. Verdens maktelite (bankierene) hadde ved innføringen av det private sentralbanksystemet i 1913 (fullbyrdet i 1971) aldri noen intensjon om “å utnytte de tilgjengelige ressurser på best mulig måte for å tilfredsstille menneskelige behov”, men snarere å benytte sin manipulative kontroll over finansøkonomien (samfunnets pengemengde) til å utarme nasjoner og befolkning ved stadig å øke sin kontroll og sitt eierskap over verdens ressurser/realverdier. Globaliseringen handler i all sin enkelhet om å overføre stadig mer av verdens realverdier i hendene til en liten bankelite som ønsker totalt verdensherredømme – redskapet de har til rådighet er retten til å skape penger via det private globale gjeldsbaserte sentralbankstyrte pengesystemet og deretter å benytte den makten dette gir til å utvide sin kontroll over verdens realøkonomi.

“Let me issue and control a nation’s money and I care not who writes the laws.”
Mayer Amschel Rothschild, 1790

Les mer…

This is the best of the whole story of UFO investigation that we have today.FULL MOVIE.1

Dette er den beste filmen som omhandler UFOFENOMENET pr. i dag. Det er en alt i ett film, UFO profeti og teknologi. Videoene som vises her er noen av de aller beste som har nådd offentligheten. Flere Amerikanske forskere samt militære står frem under ed og forteller om topp hemmelige UFO – prosjekter mellom USA og utenomjordiske raser.

Ancient Aliens: The Evidence (Season 1: Episode 1/5)

TV-kanalen History sendte i april-mai 2010 dokumentar­­­serien Ancient Aliens, Sesong 1. Sesong 1 består av fem episoder á 90 minutter. Kvaliteten er generelt høy, og det er oppsiktsvekkende at en Establishment TV-kanal sender en slik positiv vinklet dokumentar­serie. Velkommen til 7,5 timer introduksjon til ET/V-emnet *(”De utenom­jordiske og oss”)! *

Preparing for Euro Breakup - conference with MEPs Farage, Bloom and Professors W. Hankel, P. Bagus(Europa er konkurs & EU legges ned)Festen er slutt Stå opp NÅ eller GO 2 sleep NOW

GHANDI ble gang spurt av en journalist:“Hva synes du om vestens sivilisasjon?” – “.Det hadde vært en gode ide.”

Hvor stort problem er egentlig gjelden til USA? *Hvem eier pengene i USA* *Hvem er sentralbanken i USA og hvem eier den*?

CNN har laget en fin oversikt over hvilke land som har mest gjeld i verden, og hvem USA skylder penger.Det er fins ingen Afrikanske land på listen eller syd – Amerikanske land. men du finner land som liker å liker å kalle seg for industrialiserte land og demokratiske.Dette er land som har beriket seg tidligere på menneskehandel og kolonisering.

Når bankene, bedriftene og husholdningene tas med i beregningen, er ikke Hellas lenger landet med mest gjeld i Europa.

Confession of a CIA Agent about FEMA - Important !!!!!!!

FEMA camps: Fare for Holocaust

Gold For Bread - Zimbabwe

I Zimbabwe betaler man med gull for å kunne kjøpe brød.De som er syke og gammel dør av sult. Arbeidet med å få opp gullet fra bakken er hardt og tidkrevende.Selv om denne filmen er fra 2009, er bildene sjokkerende. Til sammenligning : 940.000 nordmenn regnes som overvektige. 141.000 av dem er sykelig overvektige og trenger behandling.kilde

Norges gullbeholdning er “stjålet”.(Norges gull)1)Les her

Gold and silver are money

«Wall street-aktivisme» sprer seg til amerikanske byer

Stadig flere demonstrasjoner blir nå holdt i amerikanske byer, inspirert av demonstrantene som har «okkupert» New Yorks finansgate i to uker. Den uheldige symboleffekten av finanselitens opptreden blir tydelig i et Youtube-klipp lagt ut av demonstrantene, som viser beboere i Wall Streets luksusleiligheter skåle ironisk til aktivistene:

Politiet i New York har fått mye kritikk for det som blir sagt å være unødvendig hardhendt behandling av demonstrantene.

Tha truth

Følges av 4 medlemmer.

Jeg ønsker å dele og håper Dere vil dele linker og innformasjon ang:

UFO,UNDERJORDISKE,KONTAKT MED UTENOMJORDISKE FARTØY OG UTENOMJORDISKE SKAPNINGER,KORUPSJON NASJONALT OG INTERNASJONALT,KRIMINELLE GJENGER OG INTERNASJONALE MAFIA NETTVERK,LIVETPSYKIRATISKE SYKEHUS,FRIMURERLOSJEN OG ANDRE HEMMELIGE FORBRYTERSKE NETTVERK,HEMMELIGE GROTTER OG STEDER I NORGE,POLITIKK,HISTORIE NASJONALT OG INTERNASJONALT,ÅNDELIGHET,DEN SPIRUTUELLE VERDEN.PROFETIER,2012 OG OPPSTIGNINGEN,FORSKNING

Denne gruppen er tildelt de sjeler og lyskriere som søker en annen sannhet en den vi har blitt servert inntil nå.
Jeg vil servere dere en annen og ukjent verden og når de som leser forstår vil dere se og siden reise dere opp og bryte løgnenes lenker og kaste deres mørke slør………….
Hvem kontrollerer og styrer verden,hva vi skal spise,det som skal vises av nyheter,hvem er de utenomjordiske,hvem styrer mafian,eksisterer det bare mennesker på jorda?

Vi lever i en veldig spennende tid da lysets krefter kjemper mot de mørkets krefter OG vi kan følge det hele igjennom internett og tv.’
De mørkes krefters siste krampetrekkninger skjer akkurat nå.

Da jeg anser de fleste av verdens medier som et verktøy for de imperalistiske,materalistiske, maktsyke regjeringer syke eiertrang for å drive monopol for den virkelige virkelighet.
Dette begrunner jeg ved hvordan våre tv sendinger,aviser,radio fylles stort sett med uviktige nyeter samt at de som jobber i media står nesten helt makteløse når det gjelder å skrive,debattere de virkelige grunnene for hvorfor jorda vår og menneskene her er så underlagt hver enkelt myndighets kontroll + naturkatastroffer,globale masse lidelser.

Det skal også sies at de siste års søkelys rundt jordas dårlig befatning har vært til hjelp når det gjelder menneskene søken og sannhet rundt de tema som tha truth kommer med.

Jeg ønsker ikke å diskutere eller argumentere for noe av mine påstander samt forsvare de linker som kommer her.

Jeg stempler ikke noen som gal eller uviten men heller som ny og søkende om du ikke finner forstand ei sannhet her.

Jeg er selvlært men dog ferdig belest samt levd flere liv over liten tid,jeg har reist verden og mennesker og div skapninger har venn med er.Denne info her vil bli den nye verdenslære men ikke erstatte dagens verdenslære.

Det er ikke mengden men hva du lærer som er viktig..

Har funnet OG tatt imot gud men husk at gud i navnet er hva du selv definerer og bruker det til.

Les mine linker.
Kunnskapen her er dessverre mye større en det man lærer ved å gå allverdens skoler.
Det er på tide å stå opp se sannheten i øynene og kjemp mot slavedriverne som driver pengesystemet.

Jeg jobber uofiselt under The Ashtar Command.

Driver også enemannsforetaket arctic&exotic ide og konseputvikling
“Vi foretar alle typer handel som angår å heve menneskeheten opp til et høyere galaktisk bevisthet”.

Har dere spørsmål spør meg…..vær med på den åndelige revolusjon og bli med inn i en bedre og mer rettferdig verden.

[Bilde 1047216 finnes ikke eller har blitt slettet]Mer om sonen
Origo Tha truth er en sone på Origo. Les mer
Annonse